Általános Szerződési Feltételek

Movement Clinic Betéti Társaság (székhely: 1112 Budapest, Hegyalja út 186 fszt.1., cégjegyzékszám: 01-06-796744, adószáma: 29227754-1-43, a továbbiakban: „Szolgáltató”), honlapján, a https://www.movementclinic.hu oldalon (a továbbiakban: „Honlap”), valamint „Movement Clinic” elnevezésű Facebook csoportjában (a továbbiakban: „Facebook csoport”), továbbá a „Movement Clinic” elnevezésű Facebook oldalán (a továbbiakban: „Facebook oldal”), elsődlegesen rövidebb videó tartalmakat, sporttudománnyal kapcsolatos híreket jelenít meg, annak érdekében, hogy elősegítse a sporttudományi szakok szakmai munkáját, és támogassa a Honlap látógatóinak, Facebook csoport tagjainak, Facebook oldal látogatóinak szakmai fejlődését. Ezenfelül, a Szolgáltató rövidebb szakmai képzéseket is tart díjfizetés ellenében azon érdeklődők számára, akik sporttudományi elméleti és gyakorlati tudásukat fejleszteni kívánják, illetve első kézből szeretnének tájékoztatást kapni a sporttudomány legújabb fejleményeiről. Mindemellett az érdeklődők számára a „Kinga Takács” elnevezésű Youtube illetve Vimeo csatornán (a továbbiakban: „Youtube és Vimeo csatorna”) megosztott videótartalmakkal segíti a sporttudományi ismeretek további bővítését.

Annak érdekében, hogy a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevétele és használata zökkenőmentes lehessen, a Szolgáltató akként döntött, hogy meghatározza és megalkotja a jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban „ÁSZF”).

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy igénybe kívánja venni a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat, kérem figyelmesen olvassa el jelen ÁSZF-et. Felhívom figyelmét arra, hogy jelen ÁSZF elolvasását követően a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételével elfogadja jelen ÁSZF- ben foglalt feltételeket.

Név: Movement Clinic Betéti Társaság

Székhely: 1112 Budapest, Hegyalja út 186. fszt. 1.

Cégjegyzékszám: 01-06-796744

Adószám: 29227754-1-43

E-mail cím: kingatakacs@aol.com

a)„Honlap”: a Szolgáltató https://www.movementclinic.hu elnevezésű honlapja.

b)„Facebook- csoport”: a Szolgáltató „Movement Clinic” elnevezésű, és https://www.facebook.com/groups/350104818656225 elérhetőségen található nyilvános Facebook csoportja.

c)„Facebook oldal”: A Szolgáltató „Movement Clinic” elnevezésű és https://www.facebook.com/movementclinic.hu elérhetőségen található Facebook oldala.

d)„Youtube csatorna”: A Szolgáltató „Kinga Takács” elnevezésű és https://www.youtube.com/channel/UC7DYUFHu3GjfAB4cZ9wpQgg elérhetőségen található Youtube csatornája.

e)„Vimeo csatorna”: A Szolgáltató „Kinga Takács” elnevezésű és https://vimeo.com/user50471064elérhetőségen található Vimeo csatornája.

f)„Hírlevél”: A Szolgáltató olyan szolgáltatása, melynek során az érdeklődők a Szolgáltató tevékenységéről, általa nyújtott szolgáltatásokról, Szolgáltató által közzétett tartalmakról kapnak tájékoztatást hozzájárulásuk alapján a hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozásuk által.

g)„Kapcsolat”: olyan Honlapon található elektronikus felület, ahol a Honlap látogatói kapcsolatba léphetnek a Szolgáltatóval amennyiben kérdésük merül fel.

h)„Csoporttag”: a nyilvános Facebook-csoportba regisztrált Facebook tag.

i)„Facebook oldalra látogató”: a Szolgáltató Facebook oldalára látogató személy.

j)„Youtube csatornára feliratkozó”: A Szolgáltató Youtube csatornájára feliratkozó Youtube felhasználó.

k)„Vimeo csatornára feliratkozó”: A Szolgáltató Vimeo csatornájára feliratkozó Vimeo felhasználó.

l)„Feliratkozó”: Hírlevélre feliratkozó személy,

m)„Kapcsolatfelvevő”: Az a személy, aki a Kapcsolat felületen kapcsolatba lép a Szolgáltatóval.

n)„Jelentkező”: Aki a Szolgáltató által meghirdetett képzésre jelentkezik.

o)„Tudástár”: A Szolgáltató sporttudománnyal kapcsolatos szakmai ismeretterjesztő online előadása (Webinárium), a képzés egy speciális online formája.

p)„Programok”: A Szolgáltató sporttudománnyal kapcsolatos szakmai ismeretterjesztő workshopja, tanfolyamja, előadása, tréningje, tábora.

q)„Tudástárral kapcsolatos szolgáltatás”: A szolgáltató azon, képzéssel összefüggő többletszolgáltatása, amelyet a Jelentkező az előadásra történő jelentkezéskor választott, és a jelentkező választásának megfelelően nyújt a Jelentkező számára.

r)„Mű”: irodalmi, tudományos, művészeti alkotás; ideértve többek között az irodalmi (szakirodalmi, publicisztikai, tudományos) műveket, nyilvánosan tartott beszédeket, audiovizuális műveket, elkészített képeket (pl.: fénykép) kép- és hangfelvételeket, írásos és audiovizuális (élő vagy online oktatás hang és az ott felhasznált prezentáció képi anyaga) oktató anyagokat.

A Szolgáltató számára fontos, hogy a társadalom részére hasznos tevékenységet végezzen. Ennek érdekében a Szolgáltató lehetőséget biztosít az érdeklődők számára, hogy sporttudományi ismereteiket bővíthessék, elsajátíthassák és a megszerzett tudást a gyakorlatban kamatoztathassák szolgáltatásai segítségével. 

A Szolgáltató a szolgáltatásait jogszerűen és tisztességesen, valamint átlátható módon biztosítja az érdeklődőknek. A Szolgáltató tiszteletben tartja a Csoporttagok, Feliratkozók, Kapcsolatfelvevők, Jelentkezők, Facebook oldalra látogatók és Youtube és Vimeo csatornára látogatók és feliratkozók alapvető jogait és szabadságait. 

A Szolgáltató törekszik arra, hogy szolgáltatási színvonalasak és igényesek legyenek. Ennek érdekében a Szolgáltató tudományosan megalapozott ismereteket és a legújabb sporttudományi eredményeket tárja fel a lehető legmagasabb színvonalon, közérthetően és átlátható módon. 

A Szolgáltató mindenki számára elérhetővé teszi Honlapját, illetve a Honlapján elérhető tartalmakat. Ezen felül a Szolgáltató Facebook oldallal rendelkezik, amely https://www.facebook.com/movementclinic.hu oldalon érhető el, illetve a sporttudományi szakma iránt érdeklődőknek lehetőséget biztosít szakmai képzéseken, oktatásokon való részvételre is díjazás ellenében az általa szervezett képzések keretében. Továbbá az érdeklődőknek lehetőségük van hírlevél-szolgáltatásra is feliratkozni, valamint a Kapcsolat menüpont alatt közvetlenül, elektronikus úton is felvehetik a kapcsolatot a Szolgáltatóval. Ezenfelül az érdeklődők megtekinthetik Youtube, Vimeo csatornáját is. A Szolgáltató különböző szolgáltatásaival kapcsolatos felhasználási feltételeket jelen ÁSZF 4.1.- 4.7. pontjai tartalmazzák.

A Szolgáltató külön nyilvános Facebook csoportot hozott létre annak érdekében, hogy a sporttudományi ismeretek iránt érdeklődők hasznos ismereteket szerezzenek a témával kapcsolatosan, és a Csoporttagok gyakorlati tapasztalataikat, további ismereteiket megoszthassák egymással egy közösségen belül. Mivel a csoport nyilvános, ezért ahhoz csatlakozási kérelem fejében bárki csatlakozhat. A jelentkezést a Szolgáltatónak jóvá kell hagynia. A jelentkezési kérelmet a Fecebook csoport adminisztrátora jóváhagyhatja vagy elutasíthatja.

Csoporttagok jogai és kötelezettségei a Facebook csoport használatával kapcsolatosan 

 1. a) A csoporttagok jogosultak a Szolgáltató Facebook csoportjában részt venni, illetve a Facebook csoportban elérhetővé tett tartalomhoz hozzáférni. 

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató számára elengedhetetlen, hogy a Facebook csoport céljának, illetve a jogszabályoknak és a Facebook Közösségi Alapelveinek és Felhasználási Feltételeknek megfelelően működjön, Csoporttagoknak szükséges bizonyos alapvető magatartási követelményeket és alapelveket és szabályokat betartania. 

 • A Csoporttagok kötelesek a Facebook Közösségi Alapelvekben és a Felhasználási Feltételekben meghatározott magatartást tanúsítani a Facebook csoport használata során. A Csoporttagok a Facebook Közösségi Alapelveit az alábbi linken ismerhetik meg: https://hu-hu.Facebook.com/communitystandards/violence_criminal_behavior.
 • A Facebook Felhasználási Feltételeket a https://www.facebook.com/legal/terms/update oldalon tekintheti meg. 
 • A Csoporttagok a Facebook csoportba való csatlakozásukkal tudomásul veszik és egyben magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Facebook Közösségi Alapelveiben és a Felhasználási Feltételekben rögzített magatartási követelményeket és tudomásul veszik, hogy a Közösségi Alapelvek megsértése esetén a Szolgáltató a Közösségi Alapelvekben, valamint a Felhasználási Feltételekben foglalt következményeket alkalmazhatja, illetve jogi úton is érvényesítheti jogait jogainak megóvása érdekében. 
 • A Csoporttagok a Facebook csoporton belül kötelesek olyan magatartást tanúsítani, amely: 
 • a mindenkor hatályos jogszabályoknak és erkölcsi normáknak megfelel, 
 • mások becsületét nem sérti és a más Csoporttagokat nem zavarja. 
 • Szolgáltató nem tűri többek között: 
 • becsületcsorbító kifejezések,
 • rágalmazás,
 • jó hírnév megsértése iránti megnyilvánulásokat,
 • emberi méltóságot sértő magatartások tanúsítását. 

A fenti pontok megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a jogellenes vagy egyébként kifogásolható tartalmat törölni, súlyos jogsértés esetén a Csoporttagot eltávolítani a csoportból és jogi lépéseket megtenni. 

Amennyiben a Csoporttagok a Facebook csoportban kifogásolható tartalmat észlelnek, kötelesek azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A Szolgáltató különböző programokat szervez a sporttudományi szakma legújabb eredményeivel kapcsolatban, illetve ezeket képzések, tanfolyamok, workshopok vagy táborok elnevezéssel illeti, a résztvevőknek lehetősége nyílik elméleti és gyakorlati tudásukat szakmai ismeretekkel is bővíteni a sporttudomány területén.

A programokra bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét és érdekli a sporttudomány, a mozgásszervrendszer fejlesztése, és szeretne a programon részt venni. 

A programon való részvétel jelentkezéshez kötött. Jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehetséges a Honlapon található „Programok” menüpont alatt, az adott programra történő kattintást követően, az oldalon elérhető űrlap segítségével. 

A Szolgáltató többféle programot kínál az érdeklődők számára, így az érdeklődőknek a programra történő jelentkezéskor szükséges kiválasztaniuk, hogy melyiket kívánják díjfizetés ellenében igénybe venni. 

Az egyes programokkal kapcsolatos részletes tudnivalók és az azokra vonatkozó díjak a Honlapon található „Programok” menüpont alatt, az adott programra történő kattintást követően érhetőek el. 

A jelentkezés során, a megfelelő program kiválasztását követően, a Jelentkezőnek a következő adatait szükséges megadnia az űrlapon a részvétel érdekében: 

 • név, 
 • számlázási cím és számlázáshoz szükséges egyéb adatok, 
 • e-mail cím. 

Ezenfelül szükséges a Jelentkezőnek nyilatkoznia arról is, hogy megismerte a jelen ÁSZF és a Szolgáltató hatályos Adatkezelési tájékoztatójának tartalmát. 

A Jelentkező a programra történő jelentkezését, a „Jelentkezem” gombra történő kattintással véglegesítheti. 

A Jelentkező által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Jelentkező részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Jelentkező által megadott adatokat (számlázási információk), a jelentkezés (rendelés) dátumát, a kiválasztott (megrendelt) csomagot, a fizetendő végösszeget, illetve a Szolgáltató bankszámlaszámát, ahova a Jelentkező teljesítheti a részvételi díjat. Ha a Jelentkező a rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt a lehető legrövidebb időn belül jeleznie kell a Szolgáltató felé (adatbeviteli hibák javítása). 

A Jelentkező mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. 

E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Jelentkező által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és a Jelentkező között. A Jelentkező kéri a Szolgáltatót, hogy a szolgáltatás nyújtását a szerződés létrejötte után haladéktalanul kezdje meg.

A programokra történő jelentkezés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A Szolgáltató programokkal összefüggő mindenkor hatályos árai a Honlapon található „Programok” menüpont alatt, az adott programra történő kattintást követően érhetőek el. 

A programokon való részvétel feltétele, hogy a Jelentkező az általa kiválasztott program díját a jelentkezést követő 3 munkanapon belül elutalja (banki átutalás) a Szolgáltatónak a Szolgáltató által részére megküldött visszaigazolásban feltüntetett bankszámlaszámra.

Webinárium esetében a jelentkezési díj kifizetésére nem csak átutalással van lehetőség, hanem bankártyás fizetésre is van mód. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A Szolgáltató számlázásra használt programja a www.szamlazz.hu. A Szolgáltató a www.szamlazz.hu internetes oldal működésével kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. A www.szamlazz.hu internetes oldal működésével kapcsolatos tájékoztatást a Jelentkező a https://www.szamlazz.hu/aszf/ oldalon olvashat. 

A Szolgáltató a program díjáról a számlát elektronikus úton küldi ki a jelentkezéskor megadott e-mail címre. 

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett programot az általa nyújtható legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja a Jelentkezők számára. A Szolgáltató vállalja, hogy biztosítja a program személyi és tárgyi feltételeit a tematika alapján. A program mindenkor hatályos tematikája a Honlapon található „Programok” menüpont alatt, az adott programra történő kattintást követően érhető el. 

Amennyiben az adott programra jelentkezők száma nem éri el a 6 főt, tábor esetén a 12 főt a Szolgáltató jogosult a program indítását törölni. (a program nem indul el) 

A Szolgáltató jogosult továbbá vis maior körülmények (előre nem látható körülmény, amely miatt lehetetlenné válik a program megtartása) esetén a program törlésére, illetve a program időpontjának egyoldalú módosítására. 

A program törlése esetén a Szolgáltató a Jelentkező által megfizetett teljes részvételi díjat a program törlésével kapcsolatos tájékoztatásának kiküldését követően, haladéktalanul visszautalja a Jelentkező bankszámlaszámára, amelyről a Szolgáltató részére a részvételi díj utalása beérkezett. 

A program időpontjának módosítása esetén a Jelentkezőnek 7 munkanap áll rendelkezésére a program visszamondására. Ebben az esetben a részvételi díj visszautalásra kerül. Amennyiben a Jelentkező 7 munkanapon belül nem jelzi, hogy az új időpont nem felel meg számára, igy a részvételi díj nem jár vissza.

A Szolgáltató a program törlésével, illetve a program képzési időpontjának változásával kapcsolatos tájékoztatásokat a Jelentkező által megadott e-mail elérhetőségre küldi meg. 

A Jelentkező jogosult a programon részt venni és az általa választott csomagban foglalt szolgáltatásokat igénybe venni. 

A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a program során minden információ a Jelentkező szerződés kötéskor megadott e-mail címére kerül megküldésre. 

A Jelentkező a programra történő jelentkezésével vállalja, hogy a programon a legjobb tudása szerint részt vesz. 

A Jelentkező a programra történő jelentkezésével vállalja, hogy a program időpontjában a program helyén pontosan megjelenik, és a program teljes időtartama alatt azon jelen lesz. 

A Jelentkező a programra történő jelentkezésével vállalja, hogy a részvételi díjat határidőre kiegyenlíti.  

A Jelentkező a programra történő jelentkezésével vállalja, hogy gondoskodik olyan aktív e-mail címről, melyen a kommunikáció megvalósítható. 

A Jelentkező tudomásul veszi, hogy amennyiben a programra Jelentkezők száma nem éri el a 6 főt, tábor esetén a 12 főt a Szolgáltató jogosult a meghirdetett program törlésére. Tudomásul veszi továbbá, hogy vis maior körülmények esetén a Szolgáltató jogosult a program törlésére, illetve jogosult a program képzési időpontjának egyoldalú változtatására. 

A program időpontjának módosítása esetén a Jelentkezőnek 7 munkanap áll rendelkezésére a program visszamondására. Ebben az esetben a részvételi díj visszautalásra kerül. Amennyiben a Jelentkező 7 munkanapon belül nem jelzi, hogy az új időpont nem felel meg számára, igy a részvételi díj nem jár vissza.

A Jelentkező köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a képzés megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

A Jelentkező köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a program megtartását, valamint csoporttársait nem zavarja. Ennek súlyos megsértése esetén (pl. más emberi méltóságát sértő magatartás tanúsítása esetén) a Szolgáltató jogosult elbocsátani a Jelentkezőt a program helyszínéről. 

A Jelentkező nem jogosult a programon elhangzottakról videó- vagy hangfelvételt készíteni. Abban az esetben, ha a Jelentkező a kifejezett tiltás ellenére ilyen felvételt készít, az szerzői jogsértésnek minősül, és a Szolgáltató a Ptk. és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvény szerinti jogkövetkezményeket jogosult alkalmazni. 

A Jelentkező a programra történő jelentkezésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget, így kifejezetten kizárja kártérítési és kártalanítási kötelezettségét a képzés területén bekövetkező vagyoni károkért, különösen az értéktárgyak elvesztéséből, ellopásából vagy megrongálódásából eredő károkért.

Ha a Jelentkező a program megkezdését megelőző 5 naptári napig jelzi a Szolgáltató részére írásban, a kingatakacs@aol.com e-mail címre megküldött levelében, hogy a nem tud részt venni a programon, úgy a Szolgáltató a Jelentkező által megfizetett képzési díj 100%-át visszatéríti a Jelentkező számára. 

Amennyiben a Jelentkező a program megkezdését megelőző 48 óráig írásban, a kingatakacs@aol.com e-mail címre megküldött levelében jelzi a Szolgáltató részére, hogy nem tud a programon részt venni, úgy a Szolgáltató a Jelentkező által megfizetett képzési díj 50%-át visszatéríti a Jelentkező számára. 

Abban az esetben, ha a Jelentkező nem jelzi a Szolgáltatónak, hogy nem tud részt venni a programon a program megkezdését megelőző 48 óráig úgy a Szolgáltatónak nem áll módjában visszatérítenie a Jelentkező számára a Jelentkező által megfizetett részvételi díjat. 

A Szolgáltató a visszatérítéseket a Jelentkező írásbeli nyilatkozatának kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül utalja vissza. 

Amennyiben a programot egy külső szolgáltató partner szervezi, így a partner Általános Szerződési Feltételei lesznek érvényesek és irányadóak. Ebben az esetben az erre vonatkozó ÁSZF-et a program leírásánál külön feltüntetjük.

Amennyiben a Jelentkező oldalán merül fel olyan vis maior körülmény, amely a képzésen való részvételét nem teszi lehetővé és a képzés megkezdéséig 48 óránál kevesebb van hátra, úgy a Jelentkezőnek lehetősége van írásban kérelmezni a Szolgáltatótól, hogy részt vehessen a Szolgáltató egy később induló programján, amely megfelel annak a programnak, amelyre a Jelentkező eredetileg jelentkezett. A Szolgáltató ezen esetben, egyéni mérlegelés alapján dönthet úgy, hogy átvezeti a Jelentkező kérése szerint a befizetett részvételi díjat egy következő programra. Abban az esetben azonban, ha ezen később induló programon a jelentkezők száma nem éri el a 6, tábor esetén a 12 főt, és a program ennek következtében nem indul el, a Jelentkező részére nem áll módjában a Szolgáltatónak visszatéríteni a részvételi díj összegét. 

A Jelentkező a Szolgáltató tevékenységével (képzésével) kapcsolatos fogyasztói kifogásait előterjesztheti a Szolgáltató jelen ÁSZF 1. pontjában megadott elérhetőségén. 

A Szolgáltató a Jelentkező panasza esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján jár el. 

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követő harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Jelentkezőhöz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. 

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni. 

Amennyiben a Szolgáltató és a Jelentkező között fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a Jelentkező az alábbi jogérvényesítési lehetőségeket veheti igénybe: 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Jelentkező fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el. 

Békéltető testület. A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Jelentkező eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a következő: 

Budapesti Békéltető Testület 

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt.99.II.em.310.

Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszáma: +36 (1) 488-21-31

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

A Jelentkező lakóhelye (tartózkodási helye) alapján jogosult másik békéltető testülethez fordulni a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Az illetékes békéltető testületek elérhetőségét jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. Szolgáltató köteles a békéltető testületi eljárásokban részt venni és a Jelentkezővel együttműködni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

A Szolgáltató által meghirdetett webináriumokra fő szabályként ugyanazon feltételek vonatkoznak, mint a programokra, az alábbi kivételektől eltekintve:

A webinárium indulásának feltétele

 • A webinárium indításának feltétele 10 fő részvétele. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a webinárium törlésre kerül és Szolgáltató 5 munkanapon belül visszautalja a jelentkezési díjat Jelentkező által megadott bankszámlára.
 • Amennyiben a webinárium megtartása vis maior (előre nem látható) körülmények miatt meghiúsul, a Szolgáltató jogosult a webinárium törlésére vagy a webinárium időpontjának egyoldalú módosítására. Szolgáltató a jelentkezéskor megadott e-mail címen értesíti a Jelentkezőt, és 3 munkanapon belül új időpontot hirdet meg. Amennyiben Szolgáltató törli a webináriumot, vagy 3 munkanapon belül nem kerül új időpont kiírásra, Szolgáltató ezt követően 5 munkanapon belül visszautalja a jelentkezési díjat a Jelentkező által megadott bankszámlára.
 • A webinárium időpontjának módosítása esetén a Jelentkezőnek 7 munkanap áll rendelkezésére a program visszamondására. Ebben az esetben a részvételi díj visszautalásra kerül. Amennyiben a Jelentkező 7 munkanapon belül nem jelzi, hogy az új időpont nem felel meg számára, igy a részvételi díj nem jár vissza.
 • Webinárium esetében a jelentkezési díj kifizetésére nem csak átutalással van lehetőség, hanem bankártyás fizetésre is van mód. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 • Webinárium vagy a webinárium felvételének megvásárlása esetén a 4.2.7 pontban szereplő lemondási feltételek az alábbiak szerint módosulnak
  • A jelentkezést és a webinárium díjának befizetését követően nincs lehetőség az előadás árának visszatérítésére.
  • Amennyiben a Jelentkező a webináriumot megvásárolja, akkor a Jelentkező az előadás felvételét a felvételt tartalmazó link birtokában tetszőleges időpontban megtekintheti. A hozzáférési linket a Szolgáltató a webináriumot követő 3 napon belül kiküldi.
  • Ha a Jelentkező nem tud az élő webináriumon részt venni, a felvétel linkjét ugyanúgy megkapja a Jelentkező által megadott e-mail címre.
  • A felvételek visszanézését a Szolgáltató 1 évig biztosítja.

A Szolgáltató Hírlevél szolgáltatást nyújt annak érdekében, hogy a Szolgáltató tevékenysége iránt érdeklődő személyek e-mailben értesüljenek a legújabb sporttudományi ismeretekről, hírekről, a Szolgáltató Honlapján és Facebook csoportjában közzétett legújabb tartalmakról. 

A Hírlevélre az alábbi módon lehetséges feliratkozni: 

A hírlevélre való feliratkozás során az érdeklődők kötelesek megadni nevüket és e-mail címüket. Az érdeklődők a hírlevélre történő feliratkozást megelőzően nyilatkoznak arról, hogy Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatóját megismerték és elfogadják, valamint az Adatkezelési Tájékoztatójában foglalt adatkezeléshez hozzájárulásukat adják. 

A Feliratkozó bármikor jogosult egyoldalú nyilatkozatával leiratkozni a hírlevélről az kingatakacs@aol.com e-mail címre küldött kérelmével, vagy a levélben található leiratkozás linkre kattintva. 

A Honlap látogatóinak lehetősége van közvetlenül elektronikus úton, a Honlapon elérhető „Kapcsolat” menüpont alatt felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval. Ebben az esetben szükséges megadniuk nevüket, e-mail címüket az üzenetükkel egyidejűleg. 

A Szolgáltató Facebook oldalt hozott létre, amely felületen szakmai bejegyzéseket, a sporttudománnyal kapcsolatos szakmai videókat, konferencia felhívásokat, képzési híreket, podcastokat jelenít meg. 

A Szolgáltató tevékenysége iránt érdeklődő Facebook felhasználók a Facebook oldalon található „Tetszik” és „Követés” gombokra kattintással feliratkozhatnak a Szolgáltató Facebook oldalára, annak érdekében, hogy azonnal értesüljenek a Szolgáltató által közzétett tartalmakról a Facebookon. 

 • A Szolgáltatónak elengedhetetlen, hogy a jogszabályoknak és a Facebook Közösségi Alapelveinek és Felhasználási Feltételeknek megfelelően működjön, így a Facebook oldal látogatóinak szükséges bizonyos alapvető magatartási követelményeket és alapelveket és szabályokat betartania. 

A Facebook Közösségi Alapelveit az alábbi linken ismerhetik meg a Facebook oldal látogatói: https://hu- hu.Facebook.com/communitystandards/violence_criminal_behavior.
A Facebook Felhasználási Feltételek pedig itt érhetőek el: https://www.facebook.com/legal/terms/update . 

A Facebook oldal használatával a látogatók tudomásul veszik és egyben magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Facebook Közösségi Alapelveiben és a Felhasználási Feltételekben rögzített magatartási követelményeket és tudomásul veszik, hogy a Közösségi Alapelvek megsértése esetén a Szolgáltató a Közösségi Alapelvekben, valamint a Felhasználási Feltételekben foglalt következményeket alkalmazhatja, illetve jogi úton is érvényesítheti jogait jogainak megóvása érdekében. 

Szolgáltató nem tűri többek között: 

 • becsületcsorbító kifejezések,
 • rágalmazás,
 • jó hírnév megsértése iránti megnyilvánulásokat,
 • emberi méltóságot sértő magatartások tanúsítását. 

A fenti pontok megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a jogellenes vagy egyébként kifogásolható tartalmat törölni, súlyos jogsértés esetén a Facebook oldal látogatóját jelenteni a Facebook számára és jogi lépéseket megtenni. 

Amennyiben a Facebook oldal látogatói kifogásolható tartalmat észlelnek a Szolgáltató Facebook oldalán, kötelesek azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. 

A Szolgáltató Facebook oldalán található tartalmak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi oltalom alatt állnak. A Facebook oldal látogatói ezen tartalmak kizárólag magáncélú felhasználására jogosultak. 

A Facebook oldal látogatója tudomásul veszi, hogy minden a jogszabályokkal ellentétes felhasználás, visszaélés szerzői jog megsértésének minősül és büntető-, és polgári jogi következményeket vonhat maga után. 

A Szolgáltató Youtube csatornát működtet. A Youtube csatornán található videók a Honlapon, Facebook oldalon, Facebook csoportban, valamint közvetlenül a Youtube csatornán keresztül tekinthetőek meg. 

A Youtube felhasználók jogosultak a Youtube csatornára feliratkozni a „Feliratkozom” gombra kattintással. A Feliratkozással a Youtube csatornára feliratkozók a Szolgáltató által feltöltött új videókról azonnal értesítést kapnak, továbbá nyilvános beszélgetést kezdeményezhetnek a Szolgáltatóval. 

 1. a) A Szolgáltatónak elengedhetetlen, hogy a jogszabályoknak és a Youtube Irányelveinek megfelelően működjön, így a Youtube csatorna látogatóinak, feliratkozóinak szükséges bizonyos alapvető magatartási követelményeket és alapelveket és szabályokat betartania. 

A Youtube irányelvei a következő linken érhetőek el: https://www.youtube.com/intl/hu/about/policies/#community-guidelines

A Youtube csatorna használatával a látogatók, feliratkozók tudomásul veszik és egyben magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Youtube Irányelveiben rögzített magatartási követelményeket és tudomásul veszik, hogy azok megsértése esetén a Szolgáltató jogosult fellépni. 

Szolgáltató nem tűri többek között: 

 • becsületcsorbító kifejezések,
 • rágalmazás,
 • jó hírnév megsértése iránti megnyilvánulásokat,
 • emberi méltóságot sértő magatartások tanúsítását. 

A fenti pontok megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a jogellenes vagy egyébként kifogásolható tartalmat törölni, súlyos jogsértés esetén jelenteni a látogatót, feliratkozót a Youtube illetékes munkatársának. 

Amennyiben a Yotube csatorna látogatói, feliratkozói kifogásolható tartalmat észlelnek a Szolgáltató Youtube csatornáján, kötelesek azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. 

 1. b) A Szolgáltató Youtube csatornáján található tartalmak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi oltalom alatt állnak. A Youtube csatorna látogatói, feliratkozói ezen tartalmak kizárólag magáncélú felhasználására jogosultak. 

A Youtube csatorna látogatója, feliratkozója tudomásul veszi, hogy minden a jogszabályokkal ellentétes felhasználás, visszaélés szerzői jog megsértésének minősül és büntető-, és polgári jogi következményeket vonhat maga után. 

A Szolgáltató Vimeo csatornát működtet. A Vimeo csatornán található videók a Honlapon, Facebook oldalon, Facebook csoportban, valamint közvetlenül a Vimeo csatornán keresztül tekinthetőek meg. 

A Vimeo felhasználók jogosultak a Vimeo csatornára feliratkozni a „Feliratkozom” gombra kattintással. A Feliratkozással a Vimeo csatornára feliratkozók a Szolgáltató által feltöltött új videókról azonnal értesítést kapnak, továbbá nyilvános beszélgetést kezdeményezhetnek a Szolgáltatóval. 

 1. a) A Szolgáltatónak elengedhetetlen, hogy a jogszabályoknak és a Vimeo Irányelveinek megfelelően működjön, így a Vimeo csatorna látogatóinak, feliratkozóinak szükséges bizonyos alapvető magatartási követelményeket és alapelveket és szabályokat betartania. 

A Vimeo alapelveit és felhasználási szabályai a Vimeo honlapján találhatóak: https://vimeo.com

A Vimeo csatorna használatával a látogatók, feliratkozók tudomásul veszik és egyben magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Vimeo Irányelveiben rögzített magatartási követelményeket és tudomásul veszik, hogy azok megsértése esetén a Szolgáltató jogosult fellépni. 

Szolgáltató nem tűri többek között: 

 • becsületcsorbító kifejezések,
 • rágalmazás,
 • jó hírnév megsértése iránti megnyilvánulásokat,
 • emberi méltóságot sértő magatartások tanúsítását. 

A fenti pontok megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a jogellenes vagy egyébként kifogásolható tartalmat törölni, súlyos jogsértés esetén jelenteni a látogatót, feliratkozót a Vimeo illetékes munkatársának. 

Amennyiben a Vimeo csatorna látogatói, feliratkozói kifogásolható tartalmat észlelnek a Szolgáltató Vimeo csatornáján, kötelesek azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. 

 1. b) A Szolgáltató Vimeo csatornáján található tartalmak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi oltalom alatt állnak. A Vimeo csatorna látogatói, feliratkozói ezen tartalmak kizárólag magáncélú felhasználására jogosultak. 

A Vimeo csatorna látogatója, feliratkozója tudomásul veszi, hogy minden a jogszabályokkal ellentétes felhasználás, visszaélés szerzői jog megsértésének minősül és büntető-, és polgári jogi következményeket vonhat maga után.

Honlap látogatói, Csoporttagok, Feliratkozók és Kapcsolatfelvevők, Jelentkezők, Facebook oldalra látogatók, Youtube és Vimeo csatornára látogatók, illetve feliratkozók (a továbbiakban: „Felhasználók”) a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat (úgy, mint Honlap, Facebook csoport, Facebook oldal, Youtube és Vimeo csatorna, Hírlevél és kapcsolatfelvétel) kizárólag a saját kockázatukra használhatják, és elfogadják, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért. Továbbá a Szolgáltató nem felel a Felhasználók internetkapcsolatának minősége, hibája, megszakadása miatti szolgáltatás kimaradásért. 

Tekintettel arra, hogy az online tartalom (Webináriumban bemutatott, Facebook oldalra, csatornára, Vimeo és YouTube csatornára feltöltött mozgásanyag) Jelentkező vagy Látogató általi technikai kivitelezését, a balesetek elkerüléséhez szükséges környezet megteremtését az online forma miatt a Szolgáltató nem tudja kontrollálni, a bemutatott gyakorlatok és mozdulatok végzése során keletkező balesetekért és sérülésekért nem vállal felelősséget.

A bemutatott gyakorlatok, mozdulatok elvégzését a Jelentkező vagy Látogató csak és kizárólag saját akaratából és saját felelősségére hajtja végre.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználók által tanúsított magatartásért. Felhasználók kötelesek gondoskodni arról, hogy a szolgáltatások használata során, különösen ideértve a Facebook csoport, Facebook oldal, Youtube és Vimeo csatorna használatával harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértsék. Felhasználók teljes mértékben és kizárólagosan felelősek saját magatartásukért. 

A Felhasználók által a szolgáltatások használata során esetlegesen a Facebook csoportban, Facebook oldalon, a Youtube és a Vimeo csatornán elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. 

A Facebook csoport, Facebook oldal, Youtube és Vimeo csatorna, a Honlap, illetve a Hírlevél olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

A Szolgáltató a Felhasználók személyes adataikat az adatvédelemre vonatkozó szabályok szigorú betartása mellett, az Adattkezelési tájékoztatója szerint kezeli. 

A Szolgáltató kizárólag az adatkezelés céljának elérése érdekében, és kizárólag csak a szükséges mértékben és ideig kezeli a személyes adatokat. A Szolgáltató különleges adatot nem kezel. 

A Felhasználók jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg az Adatkezelési tájékoztatót is elfogadják. Ezért kérem figyelmesen olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót. A Szolgáltató mindenkor hatályos Adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.movementclinic.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

A Felhasználók a szolgáltatások igénybevételével egyidejűleg megismerik és tudomásul veszik az Adatkezelési tájékoztatót. 

A Honlapon található cookiekkal kapcsolatos további információt a Cookie Tájékoztató nyújt, mely az alábbi linken elérhető: https://www.movementclinic.hu/cookienyilatkozat/

A Felhasználók kötelesek megtartani a szolgáltatások igénybevétele során tudomásukra jutott, általuk megismert, előttük feltárt és jövőben feltárandó bizonyos információkat, ideértve különösen az olyan ismereteket, tényeket, adatokat, amelyek csak korlátozott körben ismeretesek és amelyek titokban tartásához a Szolgáltató méltányolható érdeke fűződik (a továbbiakban: „bizalmas információk”). 

A Felhasználók a bizalmas információkat nem adhatják át harmadik személynek és nem hozhatják nyilvánosságra. Kivételt képez ez alól, ha a Szolgáltató ezen információk kiadásához írásban kifejezetten hozzájárul, vagy azok harmadik személlyel történő közlését jogszabály írja elő a Szolgáltató és a Felhasználók számára vagy hatósági, illetve bírósági eljárásban erre vonatkozó kötelezettség teljesítése esetén. 

A Felhasználók jelen pontban szabályozott titoktartási kötelezettsége a Csoporttagok törlése, hírlevélről történő leiratkozása után, képzésen történő részvételt követően is, időbeli korlátozás nélkül fennmarad kivéve, ha a Szolgáltató ezen titoktartási igényéről írásban előzetesen lemond. A Felhasználók a titoktartási kötelezettség megszegése esetén polgári jogi, büntető jogi, illetve kártérítési felelősséggel tartoznak. 

A Szolgáltató Honlapja és annak tartalma, illetve a Szolgáltató által a képzéseken kiadott előadás anyaga, jegyzete, esetlegesen kivetített diái a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) alapján szerzői jogi oltalom alatt áll. A Szolgáltató Honlappal összefüggő szerzői jogi nyilatkozata az alábbi linken elérhető: https://www.movementclinic.hu/szerzoi-jogi-nyilatkozat/

Felhívom figyelmét, hogy a Felhasználók jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg a szerzői jogi nyilatkozatot is elfogadják, ezért kérem, hogy figyelmesen olvassa el a szerzői jogi nyilatkozatot. 

A Szolgáltató rögzíti, hogy az ÁSZF kizárólag elektronikus formában, folyamatosan elérhető az alábbi linken: https://www.movementclinic.hu/aszf/

Jelen ÁSZF 2022. szeptember 1. napjától hatályos.
A Felhasználókra a szolgáltatás időpontjában érvényes ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen ÁSZF rendelkezéseinek egyoldalú módosítására. 

A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról értesíti a Felhasználókat 30 nappal a módosított ÁSZF hatálybalépését megelőzően. 

Az értesítés tartalmazza a módosítással érintett, valamint újonnan szabályozott rendelkezéseket, a módosított ÁSZF elérhetőségét, és a módosítás hatályba lépésének napját. 

A Felhasználók a velük való közléstől számított 15 napon belül jogosultak nyilatkozni, hogy a tervezett ÁSZF módosítással nem értenek egyet, és azt nem kívánják magukra nézve alkalmazni. Amennyiben a Felhasználók a Szolgáltatóhoz címzett írásbeli nyilatkozatával a tervezett módosítást nem fogadják el, úgy a Szolgáltató jogosult a közöttük lévő jogviszonyt egyoldalúan, azonnali hatállyal megszüntetni a Csoporttagokat a Facebook csoportból való törlésével, a Feliratkozókat a hírlevél feliratkozásának törlésével, Facebook, Vimeo és Youtube csatornára feliratkozót feliratkozásának törlésével. 

Ha a Felhasználók a 15 napos határidőn belül nem emelnek kifogást a tervezett ÁSZF módosítás ellen, úgy az új ÁSZF Felhasználókkal való közléstől számított 30. napon lép hatályba.  

 

1.sz. melléklet: Illetékes békéltető testületek 

 1. Baranya Megyei Békéltető Testület 

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. 

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. 

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152 

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu

 1. Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532 

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 1. Békés Megyei Békéltető Testület 

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451- 775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hubmkik@bmkik.hu

 1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter 

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 1. Budapesti Békéltető Testület 

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 1. Csongrád Megyei Békéltető Testület 

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék 

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly 

E-mail cím: info@csmkik.hu

info@baranyabekeltetes.hu

 1. Fejér Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4- 6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312 

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hubekeltetes@fmkik.hu

 1. Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László 

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 1. Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720 

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 1. Heves Megyei Békéltető Testület 

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. 

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. 

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék 

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. 

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 1. Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 1. Nógrád Megyei Békéltető Testület 

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a 

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik 

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 1. Pest Megyei Békéltető Testület 

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703 

Elnök: dr. Csanádi Károly 

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 1. Somogy Megyei Békéltető Testület 

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. 

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc 

E-mail cím: skik@skik.hu

 1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin 

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu 

 1. Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc 

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 1. Vas Megyei Békéltető Testület 

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán 

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

 1. Veszprém Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. 

Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba 

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 1. Zala Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. 

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor 

E-mail cím: zmkik@zmkik.huzmbekelteto@zmkik.hu