Szerzői Jogi Nyilatkozat

https://www.movementclinic.hu honlap (a továbbiakban: „Honlap”) üzemeltetője Movement Clinic Betéti Társaság (Bt. cégjegyzékszám: 01-06-796744, adószám: 29227754-1-43, székhely: 1112 Budapest, Hegyalja út 186. fszt. 1. ajtó, a továbbiakban: „Üzemeltető”). A Honlap széles körben nyújt tájékoztatást az Üzemeltető szolgáltatásairól, valamint a portfóliójába tartozó fényképek, videók és szakmai cikkek, publikációk (blogok) is megtalálhatók a Honlapon.
A Honlap szerkezete, és az azon található szövegek, képfelvételek, illetve kép- és hangfelvételek (videók), grafikai ábrázolások, cikkek és valamennyi egyéb tartalom és kreatív alkotás (a továbbiakban: „Tartalom”) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, és azokra kiterjed a szerzői jogi, illetve egyéb szellemi alkotásokra vonatkozó törvényi védelem, így többek közt a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: „Szjt.”) rendelkezései is.
A Honlap főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját weboldalán az Üzemeltető külön előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen tartalmi elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a Honlapot valamely más weboldal részeként jelenítse meg.

Tartalom felhasználás

A Honlapon található Tartalmak Szjt. 16.§ szerinti felhasználása, azaz a Tartalmak többszörözése, terjesztése, átdolgozása, lemásolása, vagy a holnaptól eltérő felületen való nyilvánosságra hozatala, illetve egyéb módon történő felhasználása csak és kizárólag az Üzemeltető előzetes, írásbeli hozzájárulása vagy törvényi felhatalmazás esetén lehetséges. Az Üzemeltető a honlapon található képek és videók tekintetében az előbbiekben kifejtetteken túl külön hangsúlyozza azt is, hogy azokat az Üzemeltető előzetes, írásos beleegyezése nélkül tilos lementeni és kereskedelmi célra felhasználni.
Az idézésnek minden esetben meg kell felelnie a vonatkozó törvényi és joggyakorlati előírásoknak, idézés esetén – forrás megjelöléssel – szükséges rámutatni (link elhelyezése) a Honlap megfelelő oldalára, illetve szükséges az Üzemeltető feltüntetése is a Tartalmak idézése tekintetében a forrás megjelölés mellett.
Az Szjt. 34.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a cikkek másodközléséhez (szó szerinti közlés) minden esetben az Üzemeltető engedélye (előzetes, írásbeli hozzájárulás) szükséges.

További rendelkezések

Tilos a Honlap tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni, valamint kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni. Az Üzemeltető szerzői jogának és egyéb szellemi alkotásokra vonatkozó jogának megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, és a jogsértésből eredő igényeit polgári és büntető eljárásban érvényesíteni. További kérdés esetén vagy az Üzemeltető előzetes hozzájárulásának igényléséért az Üzemeltetőhöz a kingatakacs@aol.com e-mail címre írt megkeresés útján lehet fordulni.